• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

Czym się zajmujemy?

Stowarzyszenie Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT jako organizacja społeczna oferuje:

– opiniowanie szkód komunikacyjnych po wypadkach drogowych z udziałem Polaków za granicą (Niemcy, Austria, Szwajcaria, itp.)
– sporządzanie opinii, ocen i ekspertyz technicznych dotyczących pojazdów (w tym samochodów zabytkowych) i likwidacji szkód komunikacyjnych
– wyceny wartości rynkowej pojadów
– wyceny uszkodzeń pojazdów będących następstwem wypadków lub kolizji samochodowych w kraju i za granicą
– rekonstrukcje wypadków i kolizji drogowych
– pomoc, konsultacje i doradztwo techniczno-prawne dla ofiar wypadków samochodowych
– likwidację szkód komunikacyjnych

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT jest organizacją społeczną zrzeszajacą osoby ściśle związane z branżą motoryzacyjną oraz kwestiami techniczno-prawnymi dotyczącymi opiniowania i likwidacji szkód komunikacyjnych po wypadkach drogowych na terenie Polski i w Niemczech.

W skład Stowarzyszenia MOTOEXPERT wchodzą członkowie, którymi są m.in. :

– rzeczoznawcy samochodowi certyfikowani przez Ministra właściwego ds. transportu

– biegli sądowi Sadów Okręgowych w Polsce

– eksperci techniki samochodowej związani z branżą motoryzacyjną

– radcy prawni

– adwokaci

Dlaczego my?

Powierzając wykonanie usługi rzeczoznawczej w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych ekspertom techniki samochodowej, biegłym sądowym lub rzeczoznawcom samochodowym będącym członkami Stowarzyszenia Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT stawiają Państwo na:

– doświadczenie (wieloletnia praktyka zawodowa członków Stowarzyszenia)

– niezależność (wykonywanie niezależnych ocen i ekspertyz technicznych)

– wiedzę merytoryczną (szkolenia, certyfikaty, odznaczenia)

– najwyższą jakość usług opartą na standardach europejskich (m.in. prawo UE)

– charakter międzynarodowy (część naszych członkow wykonuje działalność poza granicami Polski – w Niemczech)

– charakter organizacji (Stowarzyszenie jest organizacją społeczną)

Rzeczoznawca Samochodowy Wrocław

Stowarzyszenie Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY WROCŁAW

Rzeczoznawca_samochodowy_MOTOEXPERT_Wroclaw

Rzeczoznawca samochodowy Wrocław to ekspert w dziedzinie techniki samochodowej, który wykonuje swoje usługi w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego. Oprócz prowadzenia indywidualnej działalności na terenie Wrocławia i okolic rzeczoznawca samochodowy działa jako czynny członek Stowarzyszenia Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT. Jako zrzeszony w Stowarzyszeniu ekspert, rzeczoznawca samochodowy Wrocław ciągle poszerza swoją wiedzę specajlistyczną biorąc udział w kursach i szkoleniach oraz projektach inicjowanych przez Stowarzyczenie MOTOEXPERT.

Rzeczoznawca samochodowy Wrocław to ekspert techniki samochodowej z wieloletnim doświadczeniem w branży rzeczoznawczej. Na rzecz osób poszkodowanych w zdarzeniach drogowych (wypadki, kolizje drogowe w Polsce i za granicą) wykonuje niezależne oceny i ekspertyzy techniczne oraz niezależnie weryfikuje sporządzone już opinie, niejednokrotnie wykazując w nich brak obiektywizmu lub zaniżoną kwotę odszkodowania.

Działalność rzeczoznawcy samochodowego z Wrocławia jako członka Stowarzyszenia Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT zapewnia osobom poszkodowanym nie tylko najwyższą jakość usług, ale także dostęp do pomocy i konsultacji techniczno-prawnych dotyczących likwidacji szkód powypadkowych. Zarówno Stowarzyszenie MOTOEXPERT jak i rzeczoznawca techniki samochodowej (Wrocław) swoją działalność wykonują w oparciu o prawo polskie oraz prawo unijne i standardy europejskie.

Rzeczoznawca samochodowy z Wrocławia (woj. dolnośląskie) - Dariusz Sobania

Rzeczoznawca Samochodowy Wrocław jest zrzeszony w Stowarzyszeniu Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT od 2013 roku

Rzeczoznawca z Wrocławia jako partner i członek Stowarzyszenia Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT posiada także:

– certyfikat rzeczoznawcy samochodowego TÜVPOL  o numerze 398/12

– wpis na listę Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (zwanego dawniej Ministerstwem Infrastruktury) – nr identyfikacyjny RS 001304

– wpis na listę biegłych sądowych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu

Kontakt z rzeczoznawcą z Wrocławia:

za pośrednictwem Centrali  – tel. +48 (032) 746 0777   lub rzeczoznawcy dużurnego – tel. +48 601 495 495

 

INFORMACJA

Poszukujemy rzeczoznawców samochodowych, eskpertów techniki samochodowej i biegłych sądowych z Wrocławia i okolic, którzy chcieliby w ramach Stowarzyszenia Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT zostać partnerami regionalnymi Stowarzyszenia.

ZOSTAŃ NASZYM PARTNEREM W REGIONIE!

 

 

Stowarzyszenie Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT